Bollnäs näringsliv

Bollnäs – mitt i Hälsingland
Bra kommunikationer, närhet till storstadsregioner och våra kreativa entreprenörer gör att småföretagarkommunen Bollnäs sjuder av liv och framåtanda. Allt fler väljer att flytta hit och befolkningen ökar. En härlig natur såväl sommar som vinter, ett rikt föreningsliv och massor av kultur och evenemang gör fritiden rolig och innehållsrik

Kommunens satsning på förnyelse och utveckling i samverkan med det lokala näringslivet har lett fram till en positiv utveckling i hela kommunen. Idag finns drygt 3000 företag och nyetableringarna fortsätter att öka med drygt 100 företag per år.

Flest arbetstillfällen finns inom vård, omsorg, handel, kommunikation och industri i olika former.

Våra viktigaste basnäringar är industri, jord och skog men även de kreativa kulturella näringarna har stor betydelse.