Välkommen på träff hos anhörigstödet!
Onsdag den 21 november har vi bjudit in en biståndshandläggare från Bollnäs kommun och en representant från Bollnäs begravningsbyrå. Kom och lyssna, och ställ gärna frågor.
Tiden är 13:30 och platsen är anhörigstödets lokal på Våggatan 11.
För mer information, ring 0278-257 15.

Varmt välkomna!

 

Anhöriggrupp
Du som är anhörig till barn/ungdom med NPF-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning - skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs. Nästa träff är torsdag 6 december 18:00

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

Anhöriggrupp
Har du en närstående – barn, syskon, förälder, eller någon annan i din omgivning med ätstörning?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 


Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av hjärt/kärlsjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs. Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15

 

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig: Kontakt