Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Post- och telestyrelsen har gjort en kartläggning över tillgången till snabbt bredband på 100 Mbit/s för hushåll och företag i Gävleborgs län. Kartläggningen visar att Bollnäs kommun står för den största ökningen i andel företag och hushåll sedan 2016, med en ökning på 10 procent för hushållen och 16 procent för företagen. Bollnäs har tillsammans med Gävle och Ljusdals kommuner kommit längst i bredbandsutbyggnaden till företag.

Läs mer om bredbandsutbyggnaden i Gävleborg

Bollnäs kommuns bredbandsstrategi
Kommunen har ett mål i vår bredbandsstrategi att 90 % av kommunens invånare ska ha tillgång till fiber innan år 2020. Målet om 90 % är redan uppnått och Bollnäs energi gräver kontinuerligt i hög takt för att ytterligare öka tillgången till fiber. Regeringen har nyligen höjt ambitionen till att 98 % av befolkningen ska ha tillgång till fiber år 2025 och har ett mål att 95% ska ha tillgång till fiber 2020. Bollnäs kommun kommer under hösten att anpassa vår bredbandsstrategi mot de målen.

Bollnäs kommuns nuvarande bredbandsstrategi

Anslagstavla
puff bygglov
puff lovverksamhetsbidrag
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se