Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Trafikverket har satt upp en digital skylt efter riksväg 83 i höjd med Lilltjära utanför Kilafors. Skylten används för att ge dig som trafikant i södergående riktning information om trafikläget. Exempelvis köer på E4, olyckor, vägarbeten eller översvämningar. Det gör att du som trafikant kan välja en annan väg.

Skylt på riksväg 83

Anslagstavla
puff bygglov
puff lovverksamhetsbidrag
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se