Miljö- och byggnämnden sammanträder onsdagen den 19 september kl. 09:00 i Sessionssalen, våning 6, Stadshuset.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 september kl. 17:00 i Sessionssalen, våning 6, Stadshuset.

Teknik- och fritidsnämnden sammanträder tisdagen den 18 september kl 13:30. Plats: Släggan, Aseavägen 4.

Kommunstyrelsen sammanträder torsdagen den 13 september kl 08:30 i Sessionssalen, våning 6, Stadshuset.

Socialnämnden sammanträder onsdagen den 12 september kl 08:30 i Sessionssalen, våning 6, Stadshuset.

KALLELSE KULTURNÄMNDEN
Tid tisdagen den 4 september 2018 kl. 13:00
Plats Sessionssalen

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreteraren så snart som
möjligt, tfn 0278-257 29, e-post elin.dofs@bollnas.se

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01