Olika situationer i livet kan göra att man hamnar i en kris. Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Det finns många samhälleliga instanser och frivilligorganisationer som kan ställa upp med akut hjälp.

Du kan också få hjälp om du exempelvis har ekonomiska problem och skulder. Då finns kommunens budget- och skuldrådgivare som hjälper till att göra upp exempelvis budget och avbetalningsplan.