trafikogator

Vill du ansöka om färdtjänst eller se vilken tid bussen går? Kanske vill du göra en felanmälan eller söka parkeringstillstånd? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör kommunikationer och trafik och gator.

 

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Gator och vägar    
Enskild väg och tomtutfarter till allmän väg, Ansökan om tillstånd om att ansluta   pdf blanketter Blankett
Transporttillstånd, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Parkering    
Nyttoparkeringstillstånd   pdf blanketter Blankett
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade   pdf blanketter Blankett

 

 

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Läs mer här.

Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till Bollnäs kommun. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.