stodomsorg

Här kan du hitta e-tjänster  och blanketter som rör vård, omsorg och stöd.

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Blankett    
Aktivitetsrapport kontaktperson   pdf blanketter Blankett
Aktivitetsrapport ledsagare   pdfBlankett
Bostadsanpassningsbidrag, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Ekonomiskt bistånd, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Hemtjänst utförare, Ansökningsformulär   pdf blanketter Blankett
LSS, Ansökan om insatser enligt   pdf blanketter Blankett
LSS, Begäran om förhandsbesked om insatser enligt   pdf blanketter Blankett
Ansökan socialt verksamhetsbidrag    pdfBlankett
Socialtjänstlagen, Ansökan om insatser enligt   pdf blanketter Blankett
Synpunktsblankett till Socialtjänsten   pdf blanketter Blankett
Trygghetstelefon, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Flyktingverksamhet    
Ansökan 2017 - § 10 - medel SFS 2010:1122,
Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
  pdf blanketter Blankett
Överförmyndare    
Intresseanmälan - God man / förvaltare   pdf blanketter Blankett
  -- Ensamkommande barn    
Arvodesräkning ensamkommande barn   pdf blanketter Blankett
  -- God man/Förvaltare    
Förvaltare, Ansökan/Anmälan   pdf blanketter Blankett
God man, Ansökan/Anmälan   pdf blanketter Blankett
Huvudman, Ansökan om samtycke för uttag   pdf blanketter Blankett
  -- Förmyndare - vårdnadshavare    
Föräldrar, Ansökan om samtycke för uttag   pdf blanketter Blankett
  -- Redovisning    
Förteckning Huvudmans/myndlings tillgångar och skulder   pdf blanketter Blankett
Redogörelse för nerlagt arbete   pdf blanketter Blankett
Årsredovisning   pdf blanketter Blankett

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Läs mer här.

Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till Bollnäs kommun. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.