Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Ännu högre flöden i Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommuner 10 maj 2018.

Idag är vattenföringen följande i Voxnan och Ljusnan:

Ljusnan: En klass 2 varning för mycket högt vattenstånd gäller för närvarande.
Från Svegsjön kommer man nu att öka tappningen till mellan 600-850m3/s. Fram tills idag har man tappat ca 540m3/s.
Ökande tappningar vid Sveg innebär ökade vattennivåer nedströms. Det innebär att Varpen i Bollnäs kan komma att öka med 0,5-1 meter över dagens nivå den 10 maj.

Nedströms Varpen kommer nivåerna att öka både i Bergviken och Marmen, dock förväntas inte så höga vattenstånd som i Varpen.
Bollnäs kommun har levererat sand till tunnelutloppet vid Varpnäsvägen i Bollnäs där du kan fylla sandsäckar för invallning av fastigheter om du är i behov av det. Dessa sandsäckar finns att hämta vid Brandstationen i Bollnäs, Nylandsvägen 2. Kom ihåg att ta med egen spade.

Nybro (Voxnabruk): Voxnan verkar ha stabiliserat sig vilket innebär att om det inte tillkommer någon nederbörd bedöms nivåerna som höga men stabila.

Räddningstjänsten kan kontaktas på telefonnummer: 0278-540 000 alternativt e-post: bib@kfsh.se

Det höga vattenståndet i små och medelstora vattendrag tenderar att fortsätta att sjunka, dock är det fortsatt höga flöden på vissa platser.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se