Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Just nu gäller en klass 2 varning för mycket högt vattenstånd längs Ljusnan. Från Svegsjön tappar man nu 400 m3/s eftersom magasinet är fullt. Orsjön har ökat 23 cm sedan fredagen den 4/5. Ökande tappningar vid Sveg innebär ökade vattennivåer nedströms. Detta innebär att Varpen i Bollnäs kan komma att öka ytterligare ca 1-1,5 meter och kan då jämnföras med de nivåer man hade under år 2000. Nedströms Varpen kommer nivåerna att öka både i Bergviken och Marmen, dock inte så höga vattenstånd som i Varpen förväntas.

Nybro (Voxnabruk) har idag kl 10.00 en vattenföring på 140 m3/s mot medianvattenföring 43m3/s. Jämförbara siffror från tidigare år är; 1966 151 m3/s, 1985 300 m3/s. Normalt högvatten 99 m3/s. Gällande Voxnan är prognosen att kulmen snart är nådd men att nivåerna längs älven kan komma att öka något innan det vänder.

Det höga vattenståndet i små och medelstora vattendrag tenderar att fortsätta att sjunka, dock är det fortsatt höga flöden på vissa platser.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se