Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Voxnan
Den första kulmen gällande flöden i Voxnan verkar nu vara över och nästa fas väntas när fjällfloden kommer. Snösmältningen i Voxnans övre tillrinningsområden har börjat. Enligt SMHI förväntas de närmaste dygnen få varma temperaturer vilket gör att snösmältningen kommer skyndas på och Voxnan kommer sannolikt att få ett ökande flöde. Flödet vid Nybro har legat på som högst 122-123 m3/s.

Eftersom magasinen i Voxnan nu fyllts på trots avtappning finns risk för ökade flöden och vattennivåer. Med början i helgen och den kommande veckan (v. 19) är sannolikheten stor för ökande flöden som kan närma sig 130 m3/s i Nybro, (normal vårflod ca 100 m3/s). Hur höga flöden det blir beror dock mycket på kommande väderlek. Ihållande värme under en längre tid medför fortsatta höga flöden. Flödena kan komma att öka mer om ytterligare någon vecka.

Ljusnan
Ljusnan väntas även den att få ökande flöden de kommande veckorna när snösmältningen i fjälltrakterna börjar i och med varmare väder. I Ljusnan är det idag ett flöde som bara är hälften av en normal vårflod. Men även här börjar magasinen att fyllas upp med behov av en ökad avtappning. Sjön Varpen ligger nu på en nivå som är lite drygt 1 m över normalvattenståndet. Som jämförelse ger en normal vårflod ytterligare omkring 1 meters nivåhöjning.

 

Vi uppmanar fastighetsägare att se om och förankra bryggor, båtar och annat löst som kan finns i riskzonen i låglänta delar nära älvarna när flödena förväntas öka.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se