Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Uppdatering 2018-04-26: Idag är vattenföringen följande i Voxnan och Ljusnan;

Nybro (Voxnabruk) hade idag kl 11.40 en vattenföring på 115 m3/s mot medianvattenföring 43m3/s. Den 22/4 hade man en vattenföring på 53 m3/s. KSFH gör avtappning inför en ev förväntad ökad tillrinning senare. Jämförbara siffror från tidigare år är; 1966 151 m3/s, 1985 300 m3/s. Normalt högvatten 99 m3/s. Det innebär att det kan börja bli problem med en vattenföring över 100 m3/s.

Laforsen (Ljusdal) hade idag kl 11.40 en vattenföring på 479 m3/s mot medianvattenföring 216 m3/s. Normalvattenföring vid normalt högvatten är 1000 m3/s i Laforsen. 1985 gick det 1 232 m3/s.

Prognosen är dock att vattenföring och vattenstånd kommer att öka.

Det höga vattenståndet i små och medelstora vattendrag tenderar att sjunka, dock är det fortsatt höga flöden.

Uppdatering 2018-04-24: Idag är vattenföringen följande i Voxnan och Ljusnan;

Nybro (Voxnabruk) hade idag kl 09:10 en vattenföring på 93 m3/s mot medianvattenföring 43m3/s. Den 22/4 en vattenföring på 53 m3/s. Förväntas stiga över 100m3/s. KFSH gör avtappning inför en eventuellt förväntad ökad tillrinning senare.  Normalt högvatten 99 m3/s. Det innebär att det kan börja bli problem med en vattenföring över 100 m3/s.

Laforsen (Ljusdal) hade idag kl 09:10 en vattenföring på 325 m3/s mot medianvattenföring 216 m3/s. Den 22/4 en vattenföring på 190 m3/s. Förväntas stiga till över 400 m3/s. I Ljusnan är det lugnt. Normalvattenföring vid normalt högvatten är 1000 m3/s i Laforsen.

Uppdatering 2018-04-21: Västra Björkhamregatan är avstängd för trafik mellan Berghemsvägen och Pizzeria Blomkransen på grund av höga vattenflöden. Gatan beräknas ofarbar under hela helgen så du som trafikant behöver välja andra färdvägar. Busstrafiken är omledd tills gatan öppnas igen. För information om busstrafiken vänligen kontakta X-trafiks trafikupplysning 0771-910109.

Uppdatering 2018-04-20: Just nu är det riskfyllt att vistas nära truminlopp på grund av de stora vattenflöden som är. Var vaksam och håll dig och dina barn långt ifrån höga flöden. Tänk på att det även kan vara sankt i marken runt truminlopp. Exempel på riskfyllda vattendrag i centrala Bollnäs är Myrbäcken (lortbäcken), björktjäratjärn och vid vågens utlopp i Varpen. Oavsett var du är i kommunen så var försiktig!

Idag fredag har SMHI utfärdat en ny klass 1 varning om att fortsatt hög tempereatur under fredagen gör att snösmältningen fortsätter att fylla på rejält i vattendragen. Mindre och mellanstora vattendrag i norra Svealand och Gävleborgs län är uppe i klass 1-flöden och förväntas fortsätta stiga tills början av nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag.

Högsta flöden förväntas i kustlandet men även låglänta områden i södra Hälsingland kan bli drabbade.Räddningstjänsten och kommunerna följer väderutvecklingen.

De höga flödena beror på att snösmältningen kommit igång efter den ovanligt snörika vinter i södra Hälsingland. Nu och mot helgen 21-22 april och under nästa vecka finns risk för höga flöden i små och medelstora vattendrag. Risken för en kraftig vårflod i de större vattendragen finns också, men den kommer sannolikt att inträffa senare.

Fastighetsägarens ansvar
Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det innebär att om du vet med dig att du haft problem vid höga flöden tidigare, som t ex vårfloden 1995 eller vid andra tillfällen vid höga flöden i vattendrag, bör vara särskilt uppmärksamma nu i år eftersom prognoser pekar mot att det kan närma sig dessa nivåer. Ansvaret att förebygga skador på egendom som riskeras att bli drabbad av översvämning ligger på fastighetsägaren. Det gäller att förebygga i tid. Det är därför viktigt och nödvändigt att du följer informationen om vårflod och höga flöden och förbereder dej.

Vissa förberedelser bör vidtas redan nu om du vet att du bor i översvämningskänsliga områden som kan komma att översvämmas;

  • Flytta känslig inredning, föremål till säkra platser.
  • Se till att bryggor och lösa föremål förankras.
  • Se till att du hyr eller köper pumpar att ha i beredskap.
  • Om du vet att du behöver invallningar, planera detta i tid
  • Ha kontroll på dina försäkringar vad som gäller.

Kommunens ansvar
För att i möjligaste mån lindra konsekvenserna vid höga flöden vidtar kommunerna åtgärder så att vägtrummor, galler m.m. inte är igensatta utan att vattnet kan rinna undan. En förhöjd beredskap råder inom olika områden i kommunerna som har ansvar för detta.

Räddningstjänstens ansvar
Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra eller begränsas skador på människor, egendom och miljö. Det innebär att när den enskildes resurser inte räcker till och kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda ska samhället rycka in och avhjälpa en skada.
Kriterier för räddningstjänst:

  • Behov av ett snabbt ingripande
  • Det hotade intressets vikt
  • Kostnaderna för insatsen
  • Omständigheterna i övrigt.

Den utrustning som Räddningstjänsten förfogar över kommer att användas vid ev akuta räddningsinsatser och kommer inte att lånas ut till enskilda i förbyggande syfte.
Vid behov av akut räddningstjänst ring 112.

Mer information
Vi uppmanar dig att följa aktuell prognos hos SMHI.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se