Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Åk 4 – 6

Inventering av ersättningslokaler
Kommunens Fastighetsgrupp har tillsammans med rektor och personal inventerat alternativa undervisningslokaler p.g.a vattenläckan på Rengsjö skola. Tyvärr har inga lämpliga godkända lokaler för undervisning hittats i närområdet. Därför har de även tittat på skollokaler i Bollnäs; på Ren (Höghammar) och Gärdet (Alir), samt på Granbergsskolan.

Granbergsskolan
Det klart bästa alternativet bland dessa var Granbergsskolan. Där finns en bra utemiljö och samlade lokalytor anpassade för undervisning. De övriga eleverna på skolan tillhör samma åldersgrupp och det finns god tillgång till internettuppkoppling vilket är nödvändigt för undervisning och bl.a. genomförande av nationella prov för åk 6.

Målet är att eleverna skall vara på plats redan på måndag nästa vecka, dock senast tisdag. Eleverna kommer behålla de lärare som undervisat dem tidigare.

Skolskjutsar
Personal kommer inledningsvis att finnas med på bussen till och från skolan och elevernas schema kommer förskjutas 20 minuter framåt (d.v.s. senare start- och sluttider) för att anpassas till bussar.

Morgon:
De elever som har skolskjuts med Bollnäs Buss och med linje 78 åker den skjutsen till Rengsjö skola i vanlig ordning. De elever som inte åker skolskjuts kommer till Rengsjö skola som vanligt. En gemensam buss med samtliga elever åker från Rengsjö skola till Granbergsskolan. Bussen avgår 08.20 alla dagar.

Eftermiddag:
På eftermiddagen går det två bussar till Rengsjö. Bussarna avgår från Granbergsskolan;
15:10 måndag, onsdag och torsdag
14:10 tisdag och fredag

Den mindre bussen ska de elever som normalt åker med Bollnäs buss åka med. Den trafikerar Yxbo-Västerböle-Berga-Björtomta-Knyssla-Glössbo och Österböle.
Den stora bussen går till Rengsjö skola och därefter mot Växbo (ersätter linje 78)

Kommunen har valt att använda två bussar för att korta restiden för eleverna.

F klass – Åk 3
Samtliga ovanstående elever inklusive Fritids blir kvar på skolan i befintliga lokaler, i fullgott skick.

Tack vare snabb upptäckt av vattenskador har Fastighetsgruppen redan nu kunnat påbörja renoveringsarbetet och begränsa skadorna, så att alla aktuella elever skall kunna fortsätta på Rengsjöskolan igen efter sommarlovet.

 

Med vänlig hälsning

Agneta Persson
Verksamhetschef För- och grundskola

Helén Morin
Rektor För- och grundskola

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se