Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Bollnäs kommun har skickat en framställan till Regeringskansliet, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, där kommunen erbjuder sig att teckna samhällskontrakt och stå värd för utlokalisering av statliga arbetstillfällen. Det kan handla om 600-1200 arbetstillfällen.

Tillsammans med Ljusdal och Ovanåkers kommun anser Bollnäs kommun att för att få stor effekt på den hårt ansatta arbetsmarknaden i Gävleborg bör en utflytt av statliga arbetstillfällen koncentreras till Bollnäs.

Bra geografiskt läge
Kommunens geografiskt centrala läge med effektiv infrastruktur möjliggör för resande med kollektivtrafik och stärker arbetsmarknadsutvecklingen i ett större geografiskt område.

– Vi möter upp samhällskontraktet och är beredda att tillsammans med den verksamhet som kan bli föremål för en utlokalisering, se till att skapa så goda förutsättningar som möjligt, så att etableringen snabbt blir framgångsrik och produktiv, framhåller kommunalrådet Marie Centerwall. Arbetet med att möjliggöra för att ta emot en större etablering har pågått en tid och förutsättningarna i Bollnäs är goda.

– Genom samverkan mellan tre kommuner och erfarenheter från tidigare etableringar anser vi att Bollnäs, mitt i Gävleborg, är ett självklart alternativ för regeringskansliet i arbetet med att utlokalisera statliga arbetstillfällen, betonar näringslivschef Peter Eriksson.

 

Läs hela brevet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht här.

Ytterligare information här:
Bilaga 1. Statistikbilder för december 2016
Bilaga 2. En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 1
Bilaga 3. En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 2
Bilaga 4. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
Bilaga 5. Perspektivstudien 2016 FM2015-13192:9
Bilaga 6. Skrivelse från Försäkringskassan
Bilaga 7. Skrivelse från Norrsken
Bilaga 8. Presentation som illustrerar nya resecenter
Bilaga 9. Statliga myndigheters lokalisering
Bilaga 10. Statliga myndigheters lokalisering - bilagor
Bilaga 11. Skrivelse från Ovanåkers kommun
Bilaga 12. Skrivelse från Ljusdals kommun

För mer information
Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande, tfn. 070-5616452
Anders Johansson, kommunchef, tfn. 072-5139099
Peter Eriksson, näringslivschef, tfn. 070-6567180

 

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se